Đối tác & Liên hệ

Dấu ấn LogiChain 2021

Sự kiện & Cột mốc

Thể lệ

Giải thưởng

Về cuộc thi

Giải bài toán tối ưu cho hoạt động Logistics của thành phố giả lập

Yêu cầu GHÉP ĐỘI

Thử sức THEO ĐỘI

00
00
00
00

7/11 - 18/11

8/11 - 23/11

25/11 - 9/12

24/12

14/1/2023

Road to LogiChain

Registration

Qualifier

Semi-final

Final

7/11 - 18/11

8/11 - 23/11

14/1/2023

Road to LogiChain

Registration

Qualifier

Semi-final

Final

24/12

25/11 - 9/12

Bước sang mùa 2 "The Urbanistar - Từ ánh đèn đường đến ánh đèn sân khấu", cuộc thi mở ra một sân chơi mới với chủ đề City Logistics (Logistics Đô thị). Đặt trong bối cảnh đô thị hiện đại - phức hợp của cơ sở hạ tầng, kinh tế, con người và xã hội, LogiChain 2022 tập trung giải quyết bài toán tối ưu mạng lưới phân phối hàng hóa đô thị, trong khi vẫn bảo đảm các yếu tố khác vận hành hiệu quả. Đồng thời, từ vấn đề "đô thị", các nhà hoạch định "Urbanistar" có sứ mệnh tìm ra cách cân bằng và phát huy tối đa những giá trị cốt lõi của bản thân theo những cách "rất đời thường của thành thị Việt Nam".

LogiChain là cuộc thi giải Case Study về Logistics & Chuỗi cung ứng dành cho sinh viên trên toàn quốc, được tổ chức bởi CLB Logistics & Chuỗi cung ứng LSC và được bảo trợ tổ chức bởi Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), Ban Nghiên cứu - Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) và Viện Thương mại & Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

 • 8.000.000 VNĐ tiền mặt;
 • 04 Học bổng 100% Chương trình đào tạo Blockchain Knowledge Foundation (BKF) tại UNIACE Việt Nam;
 • 04 Học bổng 100% tại Studynow.vn;
 • 04 Học bổng 100% Khóa học Nghiệp vụ Xuất Nhập khẩu & Logistics đến từ U&I Academy;
 • 04 Học bổng 100% Khóa học Nghiệp vụ Xuất Nhập khẩu tại Tân Minh Trí;
 • 04 học bổng 100% Khóa học Chứng khoán tinh gọn tại Gm Stock;
 • 04 Học bổng 80% tất cả Khóa học tại IELTS Trang Nguyễn;
 • 04 Học bổng 100% Khóa học IELTS tại Trung tâm IELTS IZONE;
 • 04 Học bổng 100% tất cả Khóa học Kỹ năng mềm tại Học viện Kỹ năng mềm ST Lighthouse;
 • 04 Học bổng 100% Khóa học thiết kế cơ bản tại Trường học thiết kế Color ME;
 • 04 Học bổng 75% Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 1, 2 tại The Korean School;
 • 04 Vé xem kịch trị giá 800.000 VNĐ tại Sân khấu kịch 5B;
 • 04 Voucher giảm giá 300.000 VNĐ Khóa học Tiếng Anh tại Học viện Anh ngữ Odin Language.

01 GIẢI
Tổng giá trị giải thưởng: 255.000.000 VNĐ

 • 5.000.000 VNĐ tiền mặt;
 • 04 Học bổng 100% Chương trình đào tạo Personal Growth Hacking (PGH) tại UNIACE Việt Nam;
 • 04 Học bổng 100% tại Studynow.vn;
 • 04 Học bổng 75% Khóa học Nghiệp vụ Xuất Nhập khẩu & Logistics đến từ U&I Academy;
 • 04 Học bổng 75% Khóa học Nghiệp vụ Xuất Nhập khẩu tại Tân Minh Trí;
 • 04 học bổng 80% Khóa học Chứng khoán tinh gọn tại Gm Stock;
 • 04 Học bổng 70% tất cả Khóa học tại IELTS Trang Nguyễn;
 • 04 Học bổng 70% Khóa học IELTS tại Trung tâm IELTS IZONE;
 • 04 Học bổng 70% tất cả Khóa học Kỹ năng mềm tại Học viện Kỹ năng mềm ST Lighthouse;
 • 04 Học bổng 50% Khóa học thiết kế cơ bản tại Trường học thiết kế Color ME;
 • 04 Học bổng 50% Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 1, 2 tại The Korean School;
 • 04 Vé xem kịch trị giá 800.000 VNĐ tại Sân khấu kịch 5B;
 • 04 Voucher giảm giá 300.000 VNĐ Khóa học Tiếng Anh tại
  Học viện Anh ngữ Odin Language.

01 GIẢI
Tổng giá trị giải thưởng: 140.000.000 VNĐ

 • 2.000.000 VNĐ tiền mặt;
 • 04 Học bổng 100% Chương trình đào tạo Blockchain Knowledge Foundation (BKF) tại UNIACE Việt Nam;
 • 04 Học bổng 100% tại Studynow.vn;
 • 04 Học bổng 50% Khóa học Nghiệp vụ Xuất Nhập khẩu & Logistics đến từ U&I Academy;
 • 04 Học bổng 50% Khóa học Nghiệp vụ Xuất Nhập khẩu tại Tân Minh Trí;
 • 04 học bổng 60% Khóa học Chứng khoán tinh gọn tại Gm Stock;
 • 04 Học bổng 60% tất cả Khóa học tại IELTS Trang Nguyễn;
 • 04 Học bổng 50% Khóa học IELTS tại Trung tâm IELTS IZONE;
 • 04 Học bổng 50% tất cả Khóa học Kỹ năng mềm tại Học viện Kỹ năng mềm ST Lighthouse;
 • 04 Học bổng 25% Khóa học thiết kế cơ bản tại Trường học thiết kế Color ME;
 • 04 Học bổng 30% Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 1, 2 tại The Korean School;
 • 04 Vé xem kịch trị giá 800.000 VNĐ tại Sân khấu kịch 5B;
 • 04 Voucher giảm giá 300.000 VNĐ Khóa học Tiếng Anh tại Học viện Anh ngữ Odin Language.

02 GIẢI
Tổng giá trị giải thưởng: 97.000.000 VNĐ

 • 8.000.000 VNĐ tiền mặt;
 • 04 Học bổng 100% Chương trình đào tạo Blockchain Knowledge Foundation (BKF) tại UNIACE Việt Nam;
 • 04 Học bổng 100% tại Studynow.vn;
 • 04 Học bổng 100% Khóa học Nghiệp vụ Xuất Nhập khẩu & Logistics đến từ U&I Academy;
 • 04 Học bổng 100% Khóa học Nghiệp vụ Xuất Nhập khẩu tại Tân Minh Trí;
 • 04 học bổng 100% Khóa học Chứng khoán tinh gọn tại Gm Stock;
 • 04 Học bổng 80% tất cả Khóa học tại IELTS Trang Nguyễn;
 • 04 Học bổng 100% Khóa học IELTS tại Trung tâm IELTS IZONE;
 • 04 Học bổng 100% tất cả Khóa học Kỹ năng mềm tại Học viện Kỹ năng mềm ST Lighthouse;
 • 04 Học bổng 100% Khóa học thiết kế cơ bản tại Trường học thiết kế Color ME;
 • 04 Học bổng 75% Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 1, 2 tại The Korean School;
 • 04 Vé xem kịch trị giá 800.000 VNĐ tại Sân khấu
  kịch 5B;
 • 04 Voucher giảm giá 300.000 VNĐ Khóa học Tiếng Anh tại Học viện Anh ngữ Odin Language.
01 giải
Tổng giá trị giải thưởng:
255.000.000 VNĐ
 • 5.000.000 VNĐ tiền mặt;
 • 04 Học bổng 100% Chương trình đào tạo Personal Growth Hacking (PGH) tại UNIACE Việt Nam;
 • 04 Học bổng 100% tại Studynow.vn;
 • 04 Học bổng 75% Khóa học Nghiệp vụ Xuất Nhập khẩu & Logistics đến từ U&I Academy;
 • 04 Học bổng 75% Khóa học Nghiệp vụ Xuất Nhập khẩu tại Tân Minh Trí;
 • 04 học bổng 80% Khóa học Chứng khoán tinh gọn tại Gm Stock;
 • 04 Học bổng 70% tất cả Khóa học tại IELTS Trang Nguyễn;
 • 04 Học bổng 70% Khóa học IELTS tại Trung tâm IELTS IZONE;
 • 04 Học bổng 70% tất cả Khóa học Kỹ năng mềm tại Học viện Kỹ năng mềm ST Lighthouse;
 • 04 Học bổng 50% Khóa học thiết kế cơ bản tại Trường học thiết kế Color ME;
 • 04 Học bổng 50% Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 1, 2 tại The Korean School;
 • 04 Vé xem kịch trị giá 800.000 VNĐ tại Sân khấu
  kịch 5B;
 • 04 Voucher giảm giá 300.000 VNĐ Khóa học Tiếng Anh tại Học viện Anh ngữ Odin Language.
01 giải
Tổng giá trị giải thưởng:
140.000.000 VNĐ
 • 2.000.000 VNĐ tiền mặt;
 • 04 Học bổng 100% Chương trình đào tạo Blockchain Knowledge Foundation (BKF) tại UNIACE Việt Nam;
 • 04 Học bổng 100% tại Studynow.vn;
 • 04 Học bổng 50% Khóa học Nghiệp vụ Xuất Nhập khẩu & Logistics đến từ U&I Academy;
 • 04 Học bổng 50% Khóa học Nghiệp vụ Xuất Nhập khẩu tại Tân Minh Trí;
 • 04 học bổng 60% Khóa học Chứng khoán tinh gọn tại Gm Stock;
 • 04 Học bổng 60% tất cả Khóa học tại IELTS Trang Nguyễn;
 • 04 Học bổng 50% Khóa học IELTS tại Trung tâm IELTS IZONE;
 • 04 Học bổng 50% tất cả Khóa học Kỹ năng mềm tại Học viện Kỹ năng mềm ST Lighthouse;
 • 04 Học bổng 25% Khóa học thiết kế cơ bản tại Trường học thiết kế Color ME;
 • 04 Học bổng 30% Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 1, 2 tại The Korean School;
 • 04 Vé xem kịch trị giá 800.000 VNĐ tại Sân khấu
  kịch 5B;
 • 04 Voucher giảm giá 300.000 VNĐ Khóa học Tiếng Anh tại Học viện Anh ngữ Odin Language.
02 giải
Tổng giá trị giải thưởng:
97.000.000 VNĐ

Đội thi hợp lệ bao gồm 4 thành viên. Trong trường hợp không đủ số thành viên, bạn có thể đăng ký ghép đội

Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 đội thi

Các đội thi không được thay đổi thành viên trong quá trình dự thi nếu chưa có sự đồng ý từ BTC

Các đội thi tập hợp đủ số thành viên theo quy định và đăng ký dự thi từ ngày 08/11/2022 đến 23h59' ngày 23/11/2022

Thí sinh vui lòng đọc kỹ quy chế thi

TẠI ĐÂY

Là công dân Việt Nam hợp pháp

Đang theo học tại các trường Đại học/Cao đẳng trên toàn quốc, hoặc tốt nghiệp chưa quá 01 năm

Ban Tổ chức, thí sinh lọt vào Chung kết LogiChain 2021 không được phép tham dự cuộc thi

Cổng đăng ký tham gia Cuộc thi giải Case Study LogiChain 2022: The Urbanistar chính thức được mở (thí sinh được tùy chọn đăng ký theo đội hoặc yêu cầu ghép đội 04 người).
Mở đơn đăng ký dự thi

08/11/2022 - 23/11/2022

Vòng 1A: Trả lời 40 câu trắc nghiệm trong vòng 50 phút về chủ đề Logistics & Chuỗi cung ứng (100% Tiếng Anh).
Số đội được đi tiếp: 40

Vòng 1B: Xử lý số liệu và giải Case Study online trong vòng 10 ngày.
Số đội được đi tiếp: 08
Vòng Loại: Graffito | Online 

25/11/2022 - 09/12/2022

Chủ đề: Chuỗi cung ứng Bán lẻ (Retail Supply Chain)

Hình thức: Vận hành hệ thống chuỗi cung ứng của một Doanh nghiệp Bán lẻ trong thành phố.

Số đội được đi tiếp: 04
Vòng Bán kết: Soprano | Online 

24/12/2022

Top 4 đội thi xuất sắc nhất sẽ cùng tranh tài với nhau qua 03 phần thi:

(1) Trò chơi đối kháng: 04 đội giành quyền trả lời câu hỏi, nâng cao điểm số trong một trò chơi mô phỏng.

(2) Giải Mini Case: Mỗi đội thi giải 01 Case Study (thuộc 1 trong 4 chủ đề: Giao hàng chặng cuối, Vận tải quốc tế, Thương mại điện tử, Kho bãi) và phản biện cùng BGK.

(3) Đại chiến lược: 04 đội thi được chia thành 02 cặp đấu, giữ vai trò là Retailer (Nhà Bán lẻ) hoặc Logistics Service Provider (Nhà cung cấp dịch vụ Logistics). Sau đó, tương ứng theo từng cặp đề xuất kế hoạch hợp tác để tối đa lợi ích cho doanh nghiệp.
Đêm Chung kết: Valory | Offline - Hội trường lớn A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

14/01/2023

Road to LogiChain: Fundamental Training Series
 • Phần 1: Lễ phát động cuộc thi LogiChain 2022
 • Phần 2: Talkshow về Logistics Đô thị dưới góc nhìn đa chiều từ Cơ quan Nhà nước, Doanh nghiệp bán lẻ và Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Logistics.
Road to LogiChain: Opening Day 
 • Section 1: Bước đầu tiếp cận kĩ năng xử lý một Case Study điển hình và nhận đề bài cho Section 3.

 • Section 2: Cùng chuyên gia thực hành giải 02 Case Study về Chuỗi cung ứng Bán lẻ (Retail Supply Chain) & Dịch vụ Logistics Đô thị (City Logistics Service).

 • Section 3: Top 03 bài giải xuất sắc nhất Section 1 trực tiếp trình bày ý tưởng, nhận góp ý từ giám khảo, và "rinh" về các phần quà giá trị.
Chuỗi Training chuyên sâu trang bị hành trang kĩ năng và kiến thức để xử lý Case Study, đặc biệt là City Logistics Case dưới sự hướng dẫn trực tiếp từ các chuyên gia.

ĐĂNG KÝ

Fieldtrip & Sharing Night
Ngày hội thực tế doanh nghiệp và kết nối các đội thi.
Cổng đăng ký tham gia Cuộc thi giải Case Study LogiChain 2022: The Urbanistar chính thức được mở (thí sinh được tùy chọn đăng ký theo đội hoặc yêu cầu ghép đội 04 người).
Mở đơn đăng ký dự thi

08/11/2022 - 23/11/2022

Chủ đề: Chuỗi cung ứng Bán lẻ (Retail Supply Chain)

Hình thức: Vận hành hệ thống chuỗi cung ứng của một Doanh nghiệp Bán lẻ trong thành phố.

Số đội được đi tiếp: 04
Vòng Bán kết: Soprano | Online 

24/12/2022

Top 4 đội thi xuất sắc nhất sẽ cùng tranh tài với nhau qua 03 phần thi:

(1) Trò chơi đối kháng: 04 đội giành quyền trả lời câu hỏi, nâng cao điểm số trong một trò chơi mô phỏng.

(2) Giải Mini Case: Mỗi đội thi giải 01 Case Study (thuộc 1 trong 4 chủ đề: Giao hàng chặng cuối, Vận tải quốc tế, Thương mại điện tử, Kho bãi) và phản biện cùng BGK.

(3) Đại chiến lược: 04 đội thi được chia thành 02 cặp đấu, giữ vai trò là Retailer (Nhà Bán lẻ) hoặc Logistics Service Provider (Nhà cung cấp dịch vụ Logistics). Sau đó, tương ứng theo từng cặp đề xuất kế hoạch hợp tác để tối đa lợi ích cho doanh nghiệp.
Đêm Chung kết: Valory | Offline - Hội trường lớn A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

14/01/2023

Vòng 1A: Trả lời 40 câu trắc nghiệm trong vòng 50 phút về chủ đề Logistics & Chuỗi cung ứng (100% Tiếng Anh).
Số đội được đi tiếp: 40

Vòng 1B: Xử lý số liệu và giải Case Study online trong vòng 10 ngày.
Số đội được đi tiếp: 08
Vòng Loại: Graffito | Online 

25/11/2022 - 09/12/2022

Road to LogiChain: Fundamental Training Series
 • Section 1: Bước đầu tiếp cận kĩ năng xử lý một Case Study điển hình và nhận đề bài cho Section 3.

 • Section 2: Cùng chuyên gia thực hành giải 02 Case Study về Chuỗi cung ứng Bán lẻ (Retail Supply Chain) & Dịch vụ Logistics Đô thị (City Logistics Service).

 • Section 3: Top 03 bài giải xuất sắc nhất Section 1 trực tiếp trình bày ý tưởng, nhận góp ý từ giám khảo, và "rinh" về các phần quà giá trị.
Chuỗi Training chuyên sâu trang bị hành trang kĩ năng và kiến thức để xử lý Case Study, đặc biệt là City Logistics Case dưới sự hướng dẫn trực tiếp từ các chuyên gia.

ĐĂNG KÝ

Fieldtrip & Sharing Night
Ngày hội thực tế doanh nghiệp và kết nối các đội thi.
 • Phần 1: Lễ phát động cuộc thi LogiChain 2022
 • Phần 2: Talkshow về Logistics Đô thị dưới góc nhìn đa chiều từ Cơ quan Nhà nước, Doanh nghiệp bán lẻ và Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Logistics.
Road to LogiChain: Opening Day 

Vòng thi theo format
Đại chiến lược - 4 phòng ban.

Thí sinh dự thi

Trang báo - kênh thông tin
điện tử đưa tin.

lượt tiếp cận luồng livestream Đêm Chung kết.

 Trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc có thí sinh tham dự.

lượt tiếp cận trên các nền tảng truyền thông.

Vòng thi theo format
Đại chiến lược - 4 phòng ban.

Thí sinh dự thi

Trang báo - kênh thông tin
điện tử đưa tin.

Lượt tiếp cận luồng livestream Đêm Chung kết.

 Trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc có thí sinh tham dự.

Lượt tiếp cận trên các nền tảng truyền thông.

“LogiChain là Cuộc thi giải Case Study về Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng đầu tiên có quy mô trên toàn quốc. Cuộc thi ra đời nhằm giúp các bạn sinh viên có thể học hỏi thêm về hoạt động thực tế của Chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp là một điều đáng khích lệ. Tôi mong rằng cuộc thi sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm từ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hơn nữa trong tương lai.”
Ông Trần Thanh Hải
“LogiChain là Cuộc thi giải Case Study về Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng đầu tiên có quy mô trên toàn quốc. Cuộc thi ra đời nhằm giúp các bạn sinh viên có thể học hỏi thêm về hoạt động thực tế của Chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp là một điều đáng khích lệ. Tôi mong rằng cuộc thi sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm từ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hơn nữa trong tương lai.”
Ông Trần Thanh Hải

Organizing Committee

Sponsors

Academic Partners

Bronze Sponsors

Partner Sponsors

Media Sponsors

Media Partners

Organizing Committee

Sponsors

Academic Partners

Bronze Sponsors

Partner Sponsors

Media Sponsors

Media Partners

Liên hệ

Email: logichain.lsc.neu@gmail.com

Fanpage BTC: CLB Logistics & Chuỗi cung ứng LSC

Group: Cộng đồng Case Study Logistics & Chuỗi cung ứng Việt Nam 

Fanpage Cuộc thi: LogiChain

Hotline:
Ms. Thao: (+84) 38 248 4731
Mr. Minh: (+84) 82 858 8602
Ms. Nhi: (+84) 93 430 6204


Liên hệ

Fanpage BTC: CLB Logistics & Chuỗi cung ứng LSC

Group: Cộng đồng Case Study Logistics & Chuỗi cung ứng Việt Nam 

Fanpage Cuộc thi: LogiChain

Hotline:
Ms. Thao: (+84) 38 248 4731
Mr. Minh: (+84) 82 858 8602
Ms. Nhi: (+84) 93 430 6204


Email: logichain.lsc.neu@gmail.com

Road to LogiChain

Tự tin chinh phục City Logistics Case cùng
Chuỗi training chuyên sâu 3 buổi Fundamental Training 
---
(1) Tiếp cận kiến thức & kĩ năng
(2) Giải Case Study cùng chuyên gia
(3) Trực tiếp pitching và "rinh" quà

ĐĂNG KÝ NGAY

Dấu ấn LogiChain 2021

Đối tác & Liên hệ

Giải thưởng

Về cuộc thi

Thể lệ

Sự kiện & Cột mốc